Menu Sluiten

De Terkoester Ouderraad (TOR) heeft tot doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Zo ontstaat de mogelijkheid om overleg te plegen over alles wat de ouders in het schoolleven aanbelangt. Op deze manier willen wij een brug vormen tussen school en thuis.

Daarnaast willen wij ook leerkrachten en directie helpen bij het uitwerken van allerlei projecten en ontmoetingsactiviteiten.

Ouders kunnen steeds aansluiten bij TOR. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met:

Stuvers Laurien Bosveldstraat 58, 3570 Alken

Bestuursleden TOR:

Biermans Steven, Bismans Gunther, Boiten Gert, Forier Tim (directie), Franssens Kris, Deneyer Aster (leerkracht), Renoirte Maxime, Stevens Marjolein, Stuvers Laurien, Swinnen Danique (leerkracht), Thys Nel, Thysen Anja, Zwakhoven Marianne, Welvaert Jan, Coelemont Kevin, Marquet Kurt, Liessa


Wij vergaderen op:

23/08, 13/09, 04/10, 08/11, 06/12, 10/01, 07/02, 06/03, 17/04, 08/05, 05/06
telkens om 20.00u in de Parkstraat.

https://www.facebook.com/TORTerkoest/